Polska Szkoła w Murcji

Radosna Nowina dla Polskiej Szkoły w Murcji!


Radosna Nowina dla Polskiej Szkoły w Murcji!

Z wielką radością i dumą pragniemy poinformować całą naszą społeczność o wyjątkowym wyróżnieniu, jakiego doświadczyła Polska Szkoła w Murcji. Nasza placówka została uhonorowana dofinansowaniem ze środków Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Dofinansowanie to przyznano w ramach konkursu Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej poza granicami Polski, co stanowi potwierdzenie wysokiej jakości pracy edukacyjnej i kulturowej, którą prowadzimy na rzecz polonijnej społeczności.

Szczegóły dotacji:

  • Nazwa zadania publicznego: Wsparcie szkół polonijnych w Hiszpanii, Włoszech i Portugalii
  • Kwota dotacji w 2023 r.: 4,938 zł
  • Kwota dotacji w 2024 r.: 4,932 zł
  • Data podpisania umowy: 11/09/2023 r.
  • Całkowita wartość zadania publicznego: 539 600,00 zł

Zadanie publiczne „Wsparcie szkół polonijnych w Hiszpanii, Włoszech i Portugalii” ma na celu wsparcie szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia, i innych kosztów funkcjonowania placówki. To wsparcie finansowe pozwoli nam na dalszy rozwój i oferowanie jeszcze wyższej jakości usług edukacyjnych naszej społeczności.

Co to oznacza dla naszej szkoły i społeczności?

Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu będziemy mogli jeszcze efektywniej realizować naszą misję edukacyjną i kulturową. Otrzymane fundusze pozwolą nam na pokrycie kluczowych kosztów związanych z funkcjonowaniem naszej szkoły, co bezpośrednio przełoży się na jakość prowadzonych zajęć i komfort naszych uczniów i nauczycieli.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Instytutowi Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego za docenienie naszych starań i wsparcie, które jest dowodem zaufania oraz inwestycją w przyszłość polskiej edukacji poza granicami kraju.

Podziękowania

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu – naszym nauczycielom, uczniom, rodzicom, i wszystkim, którzy wspierają Polską Szkołę w Murcji. To dzięki Waszemu zaangażowaniu, pasji i pracy możemy nieustannie rozwijać naszą placówkę, a otrzymane dofinansowanie jest dla nas wszystkich wspaniałym uhonorowaniem tych starań.

Cieszymy się na przyszłe sukcesy i dalszy rozwój naszej szkoły, który będzie możliwy dzięki wsparciu Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Razem tworzymy przestrzeń, w której polska kultura i język są pielęgnowane z daleka od Ojczyzny, ale zawsze blisko naszych serc.